© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door de lijst met verschillende maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een Kleine maatregel heeft al een groot effect

Decentrale afvalwaterzuivering

© ECOZ ®waterzuivering
© Kilian Water
 ‹
 ›

Bij decentrale afvalwaterzuivering worden de woningen niet aangesloten op het riool maar wordt al het huishoudelijk afvalwater gezuiverd om het direct op het oppervlaktewater te kunnen lozen of eventueel te hergebruiken. Decentrale zuivering met hergebruik van afvalwater om drinkwater te besparen levert ook een reductie van de hoeveelheid afvalwater op. Bovendien kunnen sommige afvalwaterzuiveringssystemen, zoals helofytenfilters, goed worden geïntegreerd in de terreininrichting en kunnen milieumaatregelen hierdoor zichtbaar worden gemaakt.

De mogelijkheden voor hergebruik van gezuiverd afvalwater zijn sterk afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid afvalwater en de kwaliteit. In principe zijn er twee mogelijkheden: zuivering met hergebruik van grijswater of van zwartwater. Grijswater is al het afvalwater exclusief het afvalwater van toiletspoelingen, dus het afvalwater afkomstig van de lichaamsverzorging (douche, bad en wastafel), de keuken, de textielwas, het schoonmaken, etc. Zwartwater is al het afvalwater, dus grijswater plus toiletspoeling. De benamingen ‘zwart’ en ‘grijs’ komen overigens voort uit de kleur van het water; grijswater heeft een enigszins grijze kleur en afvalwater dat met fecaliën is belast, kleurt na korte tijd zwart.

Lokale afvalwaterzuivering in een helofytenfilter
Het huishoudelijke afvalwater wordt in een helofytenfilter gezuiverd. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde Phytocube. Dit is een compact zuiveringssysteem geschikt voor 5 tot 6 personen dat betrouwbaar werkt en weinig onderhoud vereist. De zuiveringsprestatie van een Phytocube-systeem is vrij constant door de actieve beluchting. Dit is ook de reden waarom dit systeem zo compact kan zijn. Dergelijke systemen worden in de regio rond Enschede vaker toegepast en staan bekend als IBA systemen (Individuele Behandeling Afvalwater).

Werking
Het afvalwater van de woning wordt eerst voorgezuiverd in een septic tank, waar de vaste delen, vetten en oliën in achterblijven. Na de voorzuivering wordt het afvalwater in het Phytocube systeem gepompt. De bak van de Phytocube is gevuld met speciale poreuze korrels, waarin de planten wortelen. Op de wortels van de planten en op de korrels groeien bacteriën die voor de zuivering van het afvalwater zorgen. De bacteriën worden hierbij ondersteund door de natuurlijke omgeving die gecreëerd wordt door de wortels van de rietplanten.
Dit proces wordt versneld en geïntensiveerd door de toevoeging van extra zuurstof van onder uit het bekken.
Door de relatief lange verblijftijd in het systeem ontstaat er geen zuiveringsslib. Alle slib wordt binnen het systeem verteerd. Vanwege de natuurlijke omgeving rond de wortels van de rietplanten en de afwisseling tussen zuurstofrijke en zuurstofarme zones, ontstaat er een rijke variatie aan bacterieleven. Hierdoor worden zelfs moeilijker afbreekbare stoffen, zoals medicijnresten, efficiënt verwijderd.
Er is slechts éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt nodig wanneer er biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en -zeep wordt gebruikt. (Vaker wanneer er reguliere schoonmaakmiddelen worden gebruikt.)
De septic tank moet in de regel eens in de 5 jaar geleegd worden. Het materiaal wordt verwerkt bij de afvalwaterzuivering tot biomassa.

atelier GROENBLAUW

kosten
hoge kosten
moeilijkheid
zeer moeiijk
onderhoud
veel onderhoud
×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×