© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door de lijst met verschillende maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een Kleine maatregel heeft al een groot effect

Maak een infiltratie greppel of wadi

© Andre Vaxelaire
© Florent Lamontagne
 ‹
 ›

Greppel in de tuin

Een greppel is een kleine beplante sloot die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en infiltreert. Een greppel kan zowel gevuld zijn met water als droog staan.

Een greppel in de tuin kan regenwater bergen na een hevige bui. Regenwater kan vanuit de regenpijp of het terras afstromen naar een greppel. Hier kan het water langzaam wegzakken in de bodem. Wanneer de regenpijp afstroomt naar de greppel moet de greppel voldoende ruimte bieden aan de hoeveelheid regenwater dat van het dak afstroomt en de greppel moet voorzien zijn van een overloop naar een nabij gelegen sloot of het regenwater riool.
Een gevarieerd beplante greppel biedt ruimte aan diverse diersoorten. Op de nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en vlinders als het zandblauwtje. Op de iets drogere greppels zullen meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel komen.
Een kleine beplante greppel past goed in een groene tuin maar vraagt echter wel extra ruimte en is minder geschikt voor een kleine tuin. Houd er rekening mee dat bij een kleibodem het regenwater langer blijft staan in de greppel.

Droogte
Bij langdurige droogte zal de greppel gedurende langere tijd droog staan. Bij een kleibodem die erg uitgedroogd is zal de opname en infiltratie capaciteit teruglopen.  De greppel moet onderhouden worden om zo dichtgroeien en verlanding te voorkomen.

Hitte
Een groene beplante greppel draagt bij aan verdamping en zorgt zo voor een koelend effect.

 

Wadi’s

Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in tuinen.
Bij een wadisysteem stroomt het water van het dak niet in de riolering, maar liefst via een bovengrondse goot in de wadi.
Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater gebufferd kan worden en infiltreren. Om dichtslibben en doorworteling te voorkomen worden het grind, lavasteen of gebakken kleikorrels ingepakt in geotextiel.
Om overstroming van de wadi tijdens sterke regenval te voorkomen is een overloop of overstort op een nabijgelegen sloot of het regenwaterriool noodzakelijk.
Een wadi is met name geschikt voor gebieden met een lage grondwaterstand. Voordat er voor een wadi gekozen wordt, moet er duidelijkheid zijn over de bodemopbouw en de grondwaterstand, die verschilt per locatie en soms zelfs binnen één locatie.

Beplanting wadi
Een wadi kan beplant worden met vochtminnende planten die ook tegen droogte kunnen. De wadi kan ook ingezaaid worden met gras, dit vraagt meer onderhoud doordat het gras regelmatig gemaaid moet worden. De beplante wadi heeft als bijkomend voordeel dat de hoog opgaande vegetatie bijdraagt aan de biodiversiteit. Gevarieerde beplanting zorgt bovendien voor een beter doorwortelde bodem die op de lange termijn waterdoorlatend blijft

Beheer
Wadi’s moeten goed onderhouden worden. Om dichtslibben en verontreiniging te voorkomen, is het aan te raden twee keer per jaar bladafval en zwerfvuil te verwijderen.

Droogte/hitte
Door toename van periodes met langdurige droogte is de keuze van beplanting belangrijk. De beplanting moet tegen extreme situaties kunnen zoals kortdurend onderwater staan en periodes van droogte. Geschikte soorten zijn onder andere de kattenstaart, moerasvergeet-mij-nietje, grote lisdodde, blauw glidkruid en penningkruid.

kosten
zeer weinig kosten
moeilijkheid
vrij makkelijk
onderhoud
weinig onderhoud

Tips

  • Wil je de greppel beplanten, kies beplanting die zowel tegen droge als natte omstandigheden kan. Voorbeelden zijn de siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie en vrouwenmantel.
×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×