© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door de lijst met verschillende maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een Kleine maatregel heeft al een groot effect

Regenpijp afkoppelen

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
 ‹
 ›

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd; het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen; en bij lokale infiltratie wordt het grondwater aangevuld.

Ieder vorm van regenwater infiltratie is van belang in het sterk verharde stedelijk gebied. Door zoveel mogelijk water te laten infiltreren en het grondwater aan te vullen kan droogte in beperkte mate verzacht worden.  Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

Alle voorzieningen voor regenwateropvang zoals een regenton, wadi of een buffer- infiltratievoorziening hebben een overstort nodig bij voorkeur op een nabijgelegen sloot. De overstort is nodig om te voorkomen dat het water de woning inloopt bij hele hevige buien. Als er geen sloot aanwezig is dan kan de overstort gekoppeld worden aan een regenwaterriool.
Al deze maatregelen, die te vinden zijn op deze website, helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast te voorkomen en dragen daarnaast bij aan waterbeleving en inzicht in het watersysteem.

Infiltratiecapaciteit
Eén van de bepalende factoren voor de keuze van een maatregel die het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan hoogteverschillen in de tuin, een regenwatervijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Als er te weinig ruimte bovengronds is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten. Een andere mogelijkheid is dat het regenwater eerst opgeslagen wordt en vervolgens gebruikt wordt voor de wc-spoeling en/of om het groen te besproeien.

Infoblad: 'Plaats een regenton'

Infoblad: 'Maak een regenwatervijver'

Infoblad: 'Maak een goot'

kosten
gemiddelde kosten
moeilijkheid
gemiddeld
onderhoud
weinig onderhoud

Tips

  • Let op dat je het regenwater wegleidt van je huis, zodat je geen vochtproblemen krijgt.
×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×