© Monique Hoogland

Maatregelen voor een groene en klimaatbestendige tuin

Laat je inspireren door de lijst met verschillende maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Een Kleine maatregel heeft al een groot effect

Beperken vochtoverlast in woningen

Wat is vochtoverlast?
Vochtoverlast in huis is een vervelend probleem. Wanneer er teveel vocht in uw woning is, kunnen er verschillende klachten ontstaan zoals stank, schimmel- en vochtplekken op de muren, corrosie van metalen leidingen en aantasting van de (houten) vloer. Hieronder ziet
u een aantal foto’s met voorbeelden van vochtoverlast:

Wareco

schimmel op de muur

Wareco

loszittend stucwerk

Wareco

water in de kruipruimte

 

 

 

 

 

 

Vocht en schimmels kunnen astma en andere luchtwegklachten verergeren. Te veel vocht in huis vermindert het woonplezier en is slecht voor de gezondheid. Het is raadzaam om er wat aan te doen. Wanneer er water in de kruipruimte staat, hoeft dat overigens niet persé ernstig te zijn. Bij huizen die na 1992 zijn gebouwd is de vloer zo gebouwd dat hij water- en dampdicht is. Vochtige lucht uit de kruipruimte kan dus niet door de vloer heen komen naar de begane grond. Wel kan het zo zijn dat door water of vocht in de kruipruimte metalen leidingen in de loop der jaren worden aangetast.

Hoe kan vochtoverlast ontstaan?
Vochtoverlast in huis hoeft niet altijd veroorzaakt te worden door grondwater.Ook andere soorten water kunnen de boosdoener zijn. Bijvoorbeeld regenwater dat doorslaat bij de gevel. Of water van een lekke afvoerleiding of drinkwaterleiding in huis. Ook kan het zijn dat er veel woonvocht wordt geproduceerd (koken, het binnenshuis drogen van de was) en er te weinig ventilatie is.

U moet er zelf voor zorgen dat uw huis voldoende waterdicht is, dat het regenwater goed wordt afgevoerd en dat de grondwaterstand onder uw huis op orde is.

Wareco

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?
Is grondwater de oorzaak van uw overlast? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente. De gemeente registreert alle meldingenvan overlast en probeert u verder op weg te helpen. Ook al is de gemeente niet verantwoordelijk voor de grondwaterstanden op particulier terrein, soms kan het doelmatiger zijn als de gemeente in de openbare ruimte maatregelen treft. Bijvoorbeeld als huiseigenaren en bewoners in totaal meer kosten moeten maken voor maatregelen op eigen terrein, dan dat de maatregelen op openbaar terrein zouden kosten. De gemeente werkt hierbij volgens een systematiek van risico-gestuurd beheer. Hierover kunt u meer lezen in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).

In de praktijk is het verlagen van de grondwaterstand niet altijd haalbaar omdat een te lage grondwaterstand schadelijk kan zijn voor huizen, wegen en grond. Houdt u er rekening mee dat de gemeente sowieso op korte termijn de overlast niet kan wegnemen. Het voorbereiden van maatregelen, als de gemeente besluit deze te nemen, vergt tijd. Daarnaast worden maatregelen meestal gecombineerd uitgevoerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

Stroomt er regenwatervanaf het openbaar terrein (bijvoorbeeld de stoep) naar uw huis, en veroorzaakt dit de vochtoverlast? Dan kan de gemeente overwegen om hier wat aan te doen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de stoep schuin afloopt naar de straat in plaats van naar uw huis. Of door het aanleggen van een put waarmee het regenwater naar het riool wordt afgevoerd.

Hoe kom ik erachter welke maatregelen bij mijn huis het beste werken?
Bij het zoeken naar oplossingen, is het belangrijk om te beseffen dat vochtoverlast vaak een simpel probleem lijkt, maar dat de oplossing ervan lastig kan zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van oorzaken. Pas als u de oorzaak weet, kunt u op zoek naar een effectieve oplossing. Laat een oplossing bij voorkeur uitvoeren door een partij met verstand van zaken. Nog afgezien van de kosten, kan door fouten bij de uitvoering de overlast soms juist erger worden.

 • onderzoek grondig wat de oorzaak is van de overlast
 • maak foto’s van de overlast
 • vraag de bouwtekening van uw huis op in het gemeentearchief
 • verken eerst een aantal dingen zelf:
  • zitten er lekke leidingen in de kruipruimte?
  • stroomt er regenwater van mijn terras naar mijn huis toe?
  • kan het regenwater door ventilatieroosters of kelderraampjes naar binnen komen?
  • bij water in de kruipruimte: hoe diep zit het water onder de vloer?
  • en is dat na een periode met regen anders?
 • laat onderzoek doen door een gespecialiseerd bureau, die naar alle mogelijke vochtbronnen en transportmechanismes kijkt
 • laat u geen oorzaak aanpraten door een bedrijf dat nou net is gespecialiseerd in de uitvoering van de bijbehorende maatregel
 • stel tijdens het onderzoek de volgende vragen:
  • is het grondwater, dat de vochtoverlast veroorzaakt?
  • is het alleen grondwater dat de vochtoverlast veroorzaakt, of is er nog een ander soort water in het spel?
  • hoe komt het grondwater mijn huis binnen?
  • hoe kan het grondwater zich door mijn huis verplaatsen?
 • vraag door bij de antwoorden: hoe weet u dat? Welke opties heeft u bekeken (optrekkend vocht via de bouwmuren, doorslag van regen, vocht door de vloer, enz).

Wie kan de maatregelen uitvoeren?
Sommige (kleinere) maatregelen kunt u wellicht zelf uitvoeren, bijvoorbeeld het afkitten van leidingdoorvoeren of het vrijmaken van ventilatieroosters. Bij veel andere maatregelen zult u een gespecialiseerd bedrijf moeten inhuren:

 • bekijk de website van verschillende bedrijven die vocht bestrijden
 • vraag bedrijven naar referenties en ervaringen met vergelijkbare problematiek
 • wissel ervaringen uit over bedrijven met mensen uit de straat of de wijk
 • ga niet blind voor de goedkoopste, maar kies een partij die uw vragen helder kan beantwoorden
 • kies een bedrijf met een keurmerk. Bij vochtbestrijding is het KOMO-procescertificaat een voorbeeld van keurmerk dat de kwaliteit van een specialist verzekert
 • kies een bedrijf dat duidelijke garanties geeft.

Welke maatregelen zijn er tegen vochtoverlast?
Hieronder ziet u welke maatregelen u kunt treffen als grondwater de bron van de vochtoverlast is en welke maatregelen u kunt treffen als regenwater de bron van de vochtoverlast is. Van elke maatregel is een informatieblad beschikbaar. Op de maatregelenbladen staat aangegeven wat de maatregel inhoudt, en hoe het werkt. Ook de voor- en nadelen van de maatregel staan op het informatieblad beschreven.

Wareco

Wareco

 

Grondwater

Regenwater

kosten
geen kosten
moeilijkheid
zeer makkelijk
onderhoud
geen onderhoud
×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×