© Amar Sjauw en Wa - Windhorst

Bekijk hier het laatste nieuws

18 april 2019

Biodiversiteit tegen de eikenprocessierups

Helpt u mee?
In de maanden mei, juni en juli komt de eikenprocessierups weer voor. Deze behaarde rupsen kunnen na aanraking met mens en dier gezondheidsklachten veroorzaken.

Een oorzaak van het grote aantal eikenprocessierupsen is een verstoorde biodiversiteit. In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de eikenprocessierups minder kans. Er zijn dan verschillende natuurlijke vijanden. (Insectenetende) vogels, vleermuizen, insecten, spinnen, roofwantsen en sluipwespen eten de rups/vlinder. In een versteende omgeving komen zij minder voor.

Versterken biodiversiteit
Door de biodiversiteit te versterken krijgen de natuurlijke vijanden van de rups weer een kans. Daarom wil de gemeente, naast de reguliere bestrijding van de eikenprocessierups, meer biodiversiteit stimuleren. Dit door bijvoorbeeld bloemenlinten en het biodiverser maaien van het gras.

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen door uw eigen tuin te vergroenen. Veel insecten, vogels, bijen en vlinders hebben het hele jaar bloeiende beplanting nodig voor voedsel en bescherming. Meer variatie is van belang. U kunt ook een insectenhotel of nestkasje in uw tuin plaaatsen. U mag geen nestkastjes in de openbare ruimte en in gemeentelijke bomen ophangen zonder toestemming van de gemeente.

Bron: Gemeente Enschede

© Jij & Overijssel

13 april 2019

De groenste straat van Overijssel!

De Hoek Oude Haaksbergerweg in Goor, Westerhof in Dalfsen en de Stationsstraat in Raalte mogen zich de groenste straten van Overijssel noemen. De straten wonnen de ontwerpwedstrijd ‘Ontwerp jij de Groenste straat van Overijssel’. De winnaars werden gekozen door een vakjury en een publieksjury van alle deelnemende straten via het songfestivalsysteem.

Hoek Oude Haaksbergerweg werd winnaar in de categorie kindvriendelijk, Westerhof de groenste straat als het gaat om biodiversiteit en de Stationsstraat is de groenste klimaatbestendige straat. Met 20.000 euro van de provincie per straat kan elke winnaar aan de slag om het ontwerp uit te voeren. De Stationsstraat kreeg een bonus van 5.000 euro omdat die straat in het ontwerp alle drie categorieën het beste had verwerkt.

Dicht bij mensen
Gedeputeerde Hester Maij: “Ik feliciteer de winnaars van harte met hun verkiezing tot Groenste Straat van Overijssel. Geweldig om te zien hoeveel inwoners van Overijssel met zoveel passie hun directe omgeving groener willen maken. Meer planten en ruimte voor dieren in onze omgeving, zo belangrijk voor ons klimaat, de biodiversiteit en het welzijn van mensen, lukt ook alleen wanneer inwoners daarin direct betrokken worden. Ze moeten kunnen meedenken maar ook ondersteund worden bij de uitvoering. Zo brengen we de natuur pas echt dicht bij mensen. En alle deelnemende straten hebben laten zien dat dat werkt.”

In totaal hadden 32 straten zich opgegeven voor de wedstrijd. In januari werden er 14 uitgeloot (een per gemeente, uit 14 gemeenten waren aanmeldingen binnen gekomen). Die gingen daarna aan de slag met hun voorstel waarbij ze begeleiding kregen van deskundigen op het gebied van een groene bebouwde omgeving. Een vakjury koos in maart de negen finalisten, drie in elke categorie.

De andere deelnemende straten waren:
Kindvriendelijk: kinderen kunnen in deze straat heerlijk buiten ravotten in het groen!

 • Vogelslag in Deventer
 • Plein Trompstraat in Genemuiden

Biodiversiteit: (Inheemse) planten en dieren voelen zich welkom in deze straat. Of het nu gaat om de egel of de bij.

 • Laan Hart van Zuid in Hengelo
 • Vriezenveensweg in Almelo

Klimaatbestendig: Deze straat is een koele, groene oase tijdens een hittegolf en kan voldoende water opvangen tijdens een hoosbui.

 • Delistraat in Enschede
 • Christinastraat in Kampen

De komende periode wordt met de straten besproken of ze met het prijzengeld direct aan de slag kunnen of nog hulp nodig hebben. Ook de betreffende gemeente sluit daar bij aan. De vergroening moet eind 2020 gerealiseerd zijn. Voor meer informatie: https://www.jijenoverijssel.nl/groenstestraat

Bron: Provincie Overijssel

© IVN Natuureducatie

21 maart 2019

Tiny Forests in Enschede

In Enschede worden de komende jaren twee Tiny Forests aangelegd.

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Tiny Forest is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforestt). Hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Al vanaf de aanplant van het eerste Tiny Forest in Zaandam zijn de minibosjes mateloos populair. In heel Nederland en ook over de grens plopten allerlei ‘Tiny Forest’-initiatieven op. Sommige van deze initiatieven weken wel erg veel af van het gedachtengoed van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki.

In overleg besloten IVN Natuureducatie en Sharma om van Tiny Forest een Registered Trademark ® te maken. Op deze manier kunnen we zorgen dat bosjes die de naam Tiny Forest dragen aansluiten bij het gedachtengoed van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki en ook een sociale aanpak voor buurt en school hebben.

Effecten

 • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.
 • Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
 • De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
 • Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Bron: IVN Natuureducatie

13 maart 2019

Vergroening van Schoolpleinen

Vergroen je schoolplein!

We starten een groene schoolpleinenbeweging! Doe jij ook mee?

De Provincie Overijssel heeft de ambitie uitgesproken om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein!  Daarnaast draagt een groen plein bij aan een mooiere omgeving, meer biodiversiteit en betere waterberging.
Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben een programma ter ondersteuning opgezet voor scholen die mee willen doen. Inmiddels zijn basisscholen OBS Het Stadsveld, De Kiem, De Zevenster en basisschool de Jonge Helden uit Enschede van start gegaan met het ondersteuningspakket voor basisscholen.

Ook meedoen?
Hierbij willen we ook uw school graag uitnodigen om de komende maanden van start te gaan met het vergroenen van het schoolplein.
Enthousiast? Neem dan contact op door een email te sturen aan groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl. Onze procesbegeleider neemt contact met u op om de mogelijke stappen voor realisatie van een groen schoolplein te bespreken en u te informeren over de ondersteuning die wij kunnen bieden. De eerste 60 scholen die zich aanmelden voor het programma krijgen ondersteuning door een procesbegeleider/ontwerper, ontvangen een digitale toolkit en mogen deelnemen aan diverse inspiratiebijeenkomsten. Tot slot ontvangen zij een voucher met startgeld voor de vergroening van het schoolplein. Kijk bij Subsidie en Beleid voor meer informatie en de link naar het aanvraagformulier.

Ter inspiratie
Wilt u al wat ideeën voor groene schoolpleinen bekijken? Dat kan! Voor de ontwerp wedstrijd ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, hebben scholen in Overijssel mooie ontwerpen gemaakt voor hun schoolplein. Bekijk de ideeën van groene schoolpleinen op de website van jijenoverijssel.nl . Wie weet inspireren ze u ook!

© Monique Hoogland

1 maart 2019

Groen Verbindt!

Groen Verbindt is het gezamenlijke project van het Oranje Fonds en de zorginstellingen de Posten en de JP van den Bentstichting.
Het uiteindelijke doel van dit project is om de wijken Helmerhoek, Wesselerbrink en Stroinkslanden in Enschede Zuid te verbinden met de locaties Erve Leppink en de Posten via groen. De wijk en het erf van Erve Leppink worden verbonden met een belevingsroute “Het groene Spoor” door bordjes aangegeven, met plukplanten, struiken en bomen. Onderweg is van alles te doen, te zien en te beleven.

Kijk eens op de site van Groen Verbindt!

Bron: Gemeente Enschede

© Gemeente Enschede

26 februari 2019

Regentoren (slimme regenton)

Om antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om water veilig te bergen en meer water af te voeren naar buiten de stad, vond in november 2016 op de UT de eerste “Creathon” plaats. Een Creathon is een nieuwe werkvorm waarbij studenten een weekend werken aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Dit gebeurde in groepen in onderlinge wedstrijd en een jury. De winnaars kwamen met het concept om regentonnen slim te maken zodat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de wateroverlast. Normaal zitten regentonnen vaak vol water als het hard regent en doen ze dus niets tegen de bestrijding van wateroverlast.

Onderzoek
Onderzoeken wezen uit dat:

 • Het mogelijk is om een regenwaterbuffer te maken die reageert op de verwachte buien zodat de berging effectief is indien noodzakelijk.
 • Het technisch mogelijk is om de regenwaterbuffer naar keuze het water ten gunste te laten komen van de tuin, overloopt op de tuin of overloopt op het riool.
 • De ontwikkelde interface blijkt uit de tests vriendelijk in gebruik en maakt mensen enthousiast om mee te doen aan de wateropgave van Enschede.
 • De UT heeft deze ton ontwikkeld (1000 liter) die reproduceerbaar is en op meerdere locaties kan worden uitgetest.
 • De ton in potentie een bijdrage kan leveren aan de wateropgave van Enschede en tot een nieuw product kan leiden.

Vervolg
De UT, waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede willen graag een vervolg geven aan het project. Het liefst willen we bij mensen thuis proefdraaien met deze nieuwe regenton en de UT te laten onderzoeken. Geholpen door de media hebben 24 mensen aangegeven te willen proefdraaien in hun tuin. Bij deze groep zitten mensen die zelf al jaren water opslaan of hergebruiken in hun woning (de zogenoemde ‘voorlopers’) en mensen die op dit moment nog geen regenwater opslaan.

Bron: Gemeente Enschede

Laad meer nieuws

Heb je vragen of wil je meer weten?

Laat het ons weten!

Contact
×