© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Decentrale afvalwaterzuivering

© Monique Hoogland

Bij decentrale afvalwaterzuivering worden de woningen niet aangesloten op het riool maar wordt al het huishoudelijk afvalwater gezuiverd om het direct op het oppervlaktewater te kunnen lozen of eventueel te hergebruiken. Decentrale zuivering met hergebruik van afvalwater om drinkwater te besparen levert ook een reductie van de hoeveelheid afvalwater op. Bovendien kunnen sommige afvalwaterzuiveringssystemen, zoals helofytenfilters, goed worden geïntegreerd in de terreininrichting en kunnen milieumaatregelen hierdoor zichtbaar worden gemaakt.

De mogelijkheden voor hergebruik van gezuiverd afvalwater zijn sterk afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid afvalwater en de kwaliteit. In principe zijn er twee mogelijkheden: zuivering met hergebruik van grijswater of van zwartwater. Grijswater is al het afvalwater exclusief het afvalwater van toiletspoelingen, dus het afvalwater afkomstig van de lichaamsverzorging (douche, bad en wastafel), de keuken, de textielwas, het schoonmaken, etc. Zwartwater is al het afvalwater, dus grijswater plus toiletspoeling. De benamingen ‘zwart’ en ‘grijs’ komen overigens voort uit de kleur van het water; grijswater heeft een enigszins grijze kleur en afvalwater dat met fecaliën is belast, kleurt na korte tijd zwart.

Afvalwater kan op drie wijzen gezuiverd worden: fysisch, chemisch en biologisch. Alle zuiveringssystemen zijn gebaseerd op een combinatie van deze zuiveringswijzen. Fysische zuivering bestaat uit het bezinken of filteren van het afvalwater. Bij chemische zuivering worden stoffen gebonden om ze neer te laten slaan zoals bijvoorbeeld fosfaten die gebonden kunnen worden aan calcium of ijzer. Bij biologische zuivering worden afvalstoffen afgebroken door bacteriën en/of worden de verontreinigingen opgenomen door de planten in de installatie.

Voordelen van biologisch decentrale zuiveringssystemen zijn dat er geen slib geproduceerd wordt en geen chemicaliën gebruikt worden. Het energiegebruik is veel lager en de bedrijfs-, beheers- en onderhoudskosten bedragen slechts 20% tot 25% van de kosten bij een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar waar ruimte is, zijn helofytenfilters goed in de omgeving in te passen of op platte daken te realiseren.

Helofytenfilter
Een helofytenfilter is een zandfilter dat meestal is beplant met rietplanten. De eigenlijke zuivering van het afvalwater vindt plaats door bacteriën die in de wortelzone leven. De rietplanten dienen voornamelijk als beluchting voor deze wortelzone en om het nitraat en fosfor op te slaan.

In het helofytenfilter wordt het afvalwater enkele centimeters onder het maaiveld van het filter gelijkmatig verdeeld. Door de toevoer onder het oppervlak plaats te laten vinden ontstaat er geen geuroverlast. Het afvalwater sijpelt dan door de zandlaag en de wortelzone waar de biologische zuivering plaatsvindt. Onderin het zandfilter is een drainage aangebracht waarin het gezuiverde afvalwater wordt verzameld. Meestal worden er in de zandlaag ijzer- of koperdeeltjes toegevoegd om fosfaten te binden. Een helofytenfilter is door het aanbrengen van folies, kleilagen of beton hydrologisch volledig afgesloten van de bodem.

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht neemt het energiegebruik toe, maar stijgt het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag worden hiermee de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving vergroot. Dit type filter wordt bijvoorbeeld ook toegepast om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (bijvoorbeeld Heathrow en Orly).

Naast het hierboven beschreven systeem bestaan er ook filters waar het afvalwater er horizontaal doorheen stroomt. Deze zijn, omdat er geen drainageleidingen en pomp noodzakelijk zijn, eenvoudiger van opbouw. Dit type filter is dus onderhoudsarmer dan de verticale filters. Het type is geschikt voor bijvoorbeeld het zuiveren van vervuild afstromend water van wegen en parkeerplaatsen.

atelier GROENBLAUW

Doorsnede helofytenfilter – ©atelierGROENBLAUW

 

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×