© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Bomenlanen

© atelier GROENBLAUW
© Amar Sjauw En Wa-Windhorst
 ‹
 ›

Bomen in straten, op pleinen en parkeerplaatsen hebben een verkoelend effect op het stadsklimaat: dat komt doordat er door schaduwvorming minder zonnestraling op het aardoppervlak terecht komt en het warmte absorberend effect is door de verdamping van vocht uit de bladeren.

Bomen in de stad helpen niet alleen de temperatuur te verlagen maar zorgen er ook voor dat er minder stof en andere verontreinigingen in de lucht zitten, regenwater beter wordt vastgehouden en de leefkwaliteit in het algemeen wordt vergroot. Dit heeft niet in de laatste plaats een waarde verhoging van de woonomgeving tot gevolg.

Bomenlanen vergroten daarnaast de biodiversiteit en kunnen onderdeel uitmaken van groenblauwe netwerken.

De toepassing van bomenlanen vereist extra aandacht.Boven druk bereden wegen zijn bomenlanen met gesloten bladerdaken niet voordelig omdat de uitstoot van de voertuigen onder het bladerdak blijft hangen. Bomenlanen waarin de boomkronen elkaar raken belemmeren de menging van de verontreinigde lucht en de schonere lucht boven de stad. Hierdoor is het lokale effect op de luchtkwaliteit in de straat negatief.

Door de keuze van de boomsoort en de vorm van de boomkroon kan het ophopen van verontreinigingen voorkomen worden. Een vaak gehanteerde vuistregel is dat de boomkronen in de eindvorm elkaar niet mogen raken en dat ze niet meer dan een derde deel van de straat mogen overkappen. De bomen worden daarbij circa 15 meter uit elkaar geplaatst en bij voorkeur niet direct langs de rijweg, zodat de bomen de rijweg minder afdekken.

De boomsoorten zullen zo gekozen moeten worden dat ze aangepast zijn aan de plaatselijke vochthuishouding en de beschikbare ruimte, boven- en ondergronds.

atelier GROENBLAUWatelier GROENBLAUW

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×