© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Bomen en planten

© pxhere.com
© pxhere.com
© pxhere.com
 ‹
 ›

Bomen en groen hebben een verkoelend effect op het stadsklimaat: dat komt doordat minder rechtstreekse zonnestraling op het aardoppervlak terecht komt door schaduwvorming van de bladerkroon, hierdoor warmt het maaiveld minder op en is de nachtelijke uitstraling ook evenredig minder. Door verdamping van de bladeren wordt de hitte verzacht.
In de zomer bereikt (afhankelijk van de boomsoort) maar 10% tot 30% van het zonlicht de grond in de schaduw van een boom.

Evapotranspiratie, het verdampen van water door groen, de grond eronder en er omheen, levert eveneens een bijdrage aan het beperken van hittestress. Dit kan resulteren in een 2 tot 5°C lagere luchttemperatuur in de directe omgeving.
Bladerdaken van bomen of pergola’s boven parkeerplekken, pleinen, schoolpleinen en speelplekken helpen koele plekken in de stad te creëren.

Droogtebestendige planten zijn geschikter om langere droogteperioden te overbruggen en gebruiken minder grondwater. Hoewel alle klimaatscenario’s een gemiddelde winterse temperatuurstijging laten zien moet beplanting in Nederland toch bestand zijn tegen vorst.

Beplanting die bestand is tegen wisselende omstandigheden zoals kortstondig nat staan  en langdurige droogte is zeker in de openbare ruimte aan te bevelen.

De schaal waarop grondwateronttrekking plaats vindt, is afhankelijk van de vegetatiesoort. Als vuistregel voor een boom bijvoorbeeld kan worden aangehouden dat een boom grondwater onttrekt uit een gebied ter grootte van driemaal de diameter van de kroon.

Bij problemen met funderingen en bij grondwateronderlast kan het verwijderen van een grote boom en het vervangen daarvan door een droogtebestendige boom effect hebben.

Het verwijderen van een grote boom heeft ook nadelige gevolgen: de schaduwwerking verdwijnt, het koelende effect door verdamping verdwijnt en het vermindert de biodiversiteit.

Voorbeelden van enkele bomen die tegen natte én droge omstandigheden kunnen zijn: Amberboom, Acacia, Els, Veldesdoorn, Haagbeuk, Es, Sierpeer, Zomereik, Meelbes, Winterlinde en Iep.

In het algemeen is het zo dat bomen door hun diepe wortels zelf minder last hebben van lage grondwaterstanden en droge perioden vaak relatief goed kunnen doorstaan. Bomen hebben meer last van wateroverlast; hier kunnen ze maar een zeer beperkte tijd tegen.

Enkele heesters die goed bestand zijn tegen kortstondig nat en tijdelijke droogte zijn:
Kornoelje, Kardinaalsmuts, wilgen en sneeuwbal.

Voor vaste planten en grassen is het assortiment zo uitgebreid en is bezonning en grondsoort mede bepalend of de plant goed zal gedijen op de plek.

Voor alle bomen, heesters, vaste planten en grassen geldt: de juiste plant op de juiste plek.

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×