© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Ecologisch groenbeheer

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa-Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
 ‹
 ›

Ecologisch groenbeheer gericht op biodiversiteit
Ecologische groenbeheer is een vorm van beheren van groenstructuren die zich richt op het vergroten van de biodiversiteit en het behouden en/of ontwikkelen van ecologische waarden. Dit betekent onder andere zoveel mogelijke inheemse beplanting en geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen. Door middel van natuurlijke processen krijgt flora en fauna de kans om zich te ontwikkelen.

Een meer ecologisch groenbeheer vereist een zeker minimum aan kennis bij het beherend personeel; er hoort dus ook scholing bij het overstappen naar ecologisch groenbeheer.

Voorbeelden van ecologisch groenbeheer zijn:

  • Ecologische bermbeheer
  • Begrazingsbeheer
  • Beheer van natuurvriendelijke oevers
  • Ecologische schonen en baggeren van watergangen en poelen.

Ecologisch groenbeheer maakt gebruik van de volgende technieken.

  • Minder vaak maaien
  • Niet alles tegelijk maaien en snoeien
  • Geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruiken
  • Bestaande groenstructuren zoveel mogelijk behouden
  • Tijdelijk laten liggen maaisel, bladafval en snoeihout

Het niet altijd afvoeren van bladeren en snoeiafval, het laten liggen van dood hout in het gebied en het laten staan van wilde kruiden zoals brandnetels bieden overwinterings-, nest- en broedplaatsen voor veel soorten.
Wilde en half-verwilderde graslanden en gebieden kunnen worden geïntegreerd in het groenplan en als zodanig gehandhaafd worden.

Sinusbeheer
Door niet alles tegelijk te maaien en steeds stukken grasland te laten staan kan je graslandjes creëren met veel variatie. Het hogere gras geeft bescherming en kan fungeren als stepping stones voor de dieren; dit is voor veel vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën heel aantrekkelijk. Ook kunnen ze er het gehele jaar door voedsel en schuilplekken vinden.

Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen
Het gaat slecht met de bij, hommel en andere bestuivende insecten: er is te weinig nectar en er zijn te weinig nestgelegenheden te vinden. In de buitengebieden wordt nog te veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen wat nadelig is voor alle insecten.
Om voedsel te bieden voor onder andere de wilde bij is het van belang dat de zaden van de bloeiende planten in de bodem terecht komen. Dit wordt bij ecologisch beheer bereikt door bermen en openbaar groen 1 of 2 keer per jaar te maaien en het maaisel enkele dagen te laten liggen voor het wordt afgevoerd. Door niet altijd alles tegelijk te maaien zoals bij sinusbeheer zijn er het gehele jaar door voedsel en schuilplekken te vinden.
Ecologisch beheer van bermen en openbaar groen is niet alleen in het belang van de bij maar ook van vlinders en andere insecten. Het vergroot de biodiversiteit en biedt kleine zoogdieren een schuilplaats en broedgelegenheid voor bepaalde vogelsoorten. Door oevers, bermen en watergangen natuurvriendelijk te maaien, vogelbosjes gefaseerd te snoeien en oude bomen te behouden wordt er een gevarieerd leefgebied gecreëerd. Daarnaast zijn braakliggende terreinen goede broed- en voedselgebieden. Laat deze terreinen zoveel mogelijk met rust. Juist in deze gebieden kan het laten liggen van snoeihout op rillen een enorme verrijking van de biodiversiteit zijn. Ook kan een dode boom, indien deze niet in de buurt van paden voor onveilige situaties zorgt, blijven staan en zo bijvoorbeeld de specht aantrekken.

 

 

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×