© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Groengebieden aanleggen en ontharden

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
 ‹
 ›

Groengebieden aanleggen, behouden, verbeteren en oppervlakken ontharden hebben vele voordelen. Er is minder wateroverlast, een minder kans op verdroging, minder hitte, een betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en een gezondere leefomgeving.
Bij het inrichten of herinrichten van pleinen en speelplaatsen kan kritisch gekeken worden naar het aandeel verharding. Men kan het voorbeeld volgen van pleinen in Franse steden die met halfverharding bestraat zijn en omzoomd worden door schaduw gevende bomen. De bodembedekking van speeltuinen kan van zand, houtschors of gras zijn. Dit hoeven niet noodzakelijk betonstenen of rubbertegels te zijn die veel meer opwarmen. Uiteraard kunnen speeltuinen ingericht worden met meer bomen en struiken. Met wat reliëf kunnen speelplaatsen ook tijdelijk water bergen.

Wateroverlast
Neerslag die in de stad valt, wordt met uitzondering van het deel dat door de bodem wordt opgenomen over het algemeen zo snel mogelijk afgevoerd naar het riool. De afgelopen jaren is dit beleid gewijzigd en wordt gestreefd naar lokale buffering, infiltratie, en vertraagd afvoeren van regenwater. Als regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Droogte
Ieder vorm van vergroening biedt mogelijkheden voor regenwaterinfiltratie en is belangrijk in het sterk verharde stedelijk gebied. Door zoveel mogelijk water te laten infiltreren en het grondwater aan te vullen kan droogte in beperkte mate verzacht worden.

Hitte
In een natuurlijke omgeving met begroeide oppervlakken en bomen zorgen de bomen voor schaduw en lagere oppervlaktetemperaturen en ook voor een lagere luchttemperatuur door verdamping. Doordat beplanting minder opwarmt en de warmte ook minder vasthoudt dan verharding draagt het in beperkte mate bij tot verkoeling van de stad. De meest effectieve maatregel met betrekking tot het beperken van oppervlaktetemperaturen is het beperken van het percentage verhard oppervlak.

Luchtverontreiniging
Bomen en ander planten in de stad helpen niet alleen de temperatuur te verlagen maar zorgen er ook voor dat er minder stof en andere verontreinigingen in de lucht zitten. Waardoor de leefkwaliteit in de stad in het algemeen wordt vergroot.

Biodiversiteit
Groengebieden aanleggen, behouden, verbeteren en oppervlakken ontharden heeft een positief effect op de biodiversiteit van de stad. Het blijkt dat de structuur van de stad, afwisseling van hoog- en laaggroen en ‘rotsformaties’ in de vorm van gebouwen een diversiteit aan microklimaten bewerkstelligt die een evenredige diversiteit aan flora en fauna mogelijk maakt.

Leefkwaliteit
Een groene woonomgeving is gezonder. Kinderen in een groene woonomgeving spelen meer buiten en hebben minder last van overgewicht. Mensen die wonen in een groene omgeving hebben minder last van depressies en herstellen ook sneller van ziektes. Daarnaast verhoogt een groene woonomgeving ook de waarde van het vastgoed.

Onderhoud
In stedelijk gebied is veel oppervlak onnodig verhard. Vaak wordt gedacht dat het onderhoud makkelijker is. Maar ongebruikt verhard oppervlak moet ook onderhouden worden: het moet geveegd worden en onkruidvrij gemaakt worden, vaak met bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook zeer de vraag of een onderhoudsarm wild grasveld dat maar twee keer per jaar gemaaid hoeft te worden, meer onderhoud vraagt dan een betegeld plein. De voordelen van groen, onverhard oppervlak wegen ruimschoots op tegen een grotere mate van onderhoud: minder wateroverlast, minder hitte, minder kans op verdroging, biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit. Bovendien kunnen burgers bij het onderhoud van groen in hun wijk betrokken worden.

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×