© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Infiltratiestroken met bovengrondse opslag

© atelier GROENBLAUW
© Environmental Services City of Portland
 ‹
 ›

Stedelijke infiltratiestroken en -velden met bovengrondse opslag kunnen het afvloeiende hemelwater van verharde oppervlakken zoals dakvlakken, wegen en fietspaden tijdelijk bergen, waardoor het, als de ondergrond hier voor geschikt, is kan infiltreren.
Voor de afmetingen van de infiltratievoorziening is de hoeveelheid neerslag die gebufferd dient te worden en de doorlaatbaarheid van de bodem van belang. Hiervoor moeten bodemmonsters worden genomen. Als een indicatie voor het benodigd oppervlak kan worden uitgegaan van 10% tot 20% van het aangesloten verharde oppervlak.
Infiltratievoorzieningen met bovengrondse opslag kunnen diep of minder diep uitgevoerd worden: de diepte en het oppervlak bepalen uiteraard het buffervermogen.

Infiltratievelden

In woongebieden is een maximale diepte van 30 cm aan te raden om kleine kinderen niet in gevaar te brengen wanneer er water in staat. De infiltratievelden kunnen met een natuurlijke, flauwe en veilige berm uitgevoerd worden. De voorziening moet zo ontworpen zijn dat deze in droge toestand niet te veel voor kinderspel en andere intensieve activiteiten gebruikt wordt, omdat dan de bodem dicht getrapt kan worden en daardoor de infiltratiecapaciteit vermindert. Een beplanting met hogere vaste planten in plaats van gras voorkomt het betreden van de infiltratievoorziening. Door de doorworteling van de beplanting blijft de doorlaatbaarheid van de bodem behouden.

Stedelijke infiltratiestrook

Voor de sterk verstedelijkte gebieden is het systeem van in beton gevatte bakken ontwikkeld, open aan
de onderkant, opgevuld met grind en aarde, en beplant. Natuurlijk kunnen dergelijke voorzieningen ook van ander materiaal gemaakt worden.
Via bovengrondse goten kan het regenwater van gebouwen en straten naar deze infiltratiestroken geleid worden, deze bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door het aanwezige grind en de beplanting wordt het water enigszins gezuiverd voor het infiltreert. Natuurlijk moet de ondergrond geschikt zijn voor infiltratie.

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×