© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Kruipruimteloos bouwen

Kruipruimte loze woningen stellen minder hoge eisen aan de ontwateringdiepte. Het grondwaterpeil hoeft dus minder verlaagd te worden of kan zelfs gelijk blijven. Hoe minder het watersysteem aangepast hoeft te worden hoe beperkter de gevolgen voor verdroging.

Bouwkundige gevolgen van kruipruimteloos bouwen

Bij het bouwen zonder kruipruimte mag het grondwater tot 50 cm onder het vloerpeil stijgen zonder dat dit vochtproblemen in de woning veroorzaakt. Een woning bouwen zonder kruipruimte stelt andere eisen aan de vloerconstructie, de riolering en de vloerisolatie. De standaard vloerconstructie in Nederland bestaat uit een geïsoleerde betonnen vloer op een betonnen funderingsbalk die op palen is gefundeerd. Deze vrijdragende vloerconstructie kan ook toegepast worden bij bouwen zonder kruipruimte. Het verschil is dat de ruimte onder de vloer niet meer toegankelijk is. Er kan gekozen worden om de ruimte onder de vloer geheel of gedeeltelijk te vullen met zand, schelpen of een bij voorkeur lichtgewicht isolerend materiaal.
Kruipruimteloos bouwen vereist daarnaast extra aandacht bij het aanbrengen van de riolering onder de woning. Wanneer in een later stadium problemen ontstaan, dan zijn de aansluitingen niet meer of slecht bereikbaar. Het is daarom aan te bevelen om leidingen zo veel mogelijk buiten de woning aan te leggen.
Het aanbrengen van de overige kabels en leidingen kent geen verschil tussen woningen met of zonder kruipruimte. Alle elektra-, water en gasleidingen worden tijdens de bouw in de afwerkvloer, bovenop de constructieve vloer, opgenomen. Het aanbrengen van een waterdichte kelder in plaats van een kruipruimte is nog steeds mogelijk en kent geen aanvullende eisen of randvoorwaarden. Kelders moeten tot aan het vloerpeil boven maaiveld altijd volledig waterdicht zijn.

atelier GROENBLAUW

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×