© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Parkeerplaatsen met groen

© Jonathan Perrin
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
 ‹
 ›

Parkeerplaatsen kunnen op verschillende manieren aangelegd worden: parkeerplaatsen met halfverharding, met groenstroken of parkeerbossen.

Parkeerplaats met halfverharding
Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen kunnen met halfverharding aangelegd worden zodat het regenwater kan infiltreren en het grondwater kan aanvullen. Waterdoorlatende verhardingen kunnen bestaan uit poreus materiaal of ze hebben open gedeelten waar water door of langs kan infiltreren.

Voor extensief gebruikte rijwegen en parkeerplaatsen kunnen verhardingsmaterialen zoals poreuze klinkers, klinkers met open voegen, open bestratingspatronen, grind en schelpen worden toegepast.

Waterdoorlatende verhardingsmaterialen kunnen niet worden toegepast bij intensief gebruikte parkeerplaatsen vanwege het vervuilingsrisico en omdat deze materialen niet zo belastbaar zijn.

Parkeerplaatsen met tussenliggende groenstroken
Parkeerplaatsen kunnen vergroend worden door groenstroken tussen de parkeervlakken te realiseren. Het regenwater kan hier geheel infiltreren en het grondwater aanvullen. Ook op intensief gebruikte parkeerplaatsen zijn groenstroken goed toe te passen wanneer er in de groenstrook beplanting wordt toegepast die het regenwater zuivert voordat het in de bodem infiltreert. Zo wordt vervuiling van de bodem voorkomen.

Parkeerbossen
Daarnaast kunnen parkeerplaatsen vergroend worden door ze te voorzien van bomen, dit wordt vaak een parkeerbos genoemd. Bomen op parkeerplaasten hebben een verkoelend effect en kunnen alskoele eilanden in de stad fungeren in plaats van hitte-eilanden. Uit onderzoek blijkt dat industrie-, haven- en bedrijfsterreinen tot de warmste stedelijke gebieden behoren. Hier zou het planten van bomen een mogelijkheid bieden de temperatuur te verlagen. Een bijkomend effect is dat de auto’s ook van binnen koeler blijven omdat de bomen schaduw bieden en dat de bomen een deel van de emissies van de auto’s uit de lucht zuiveren.

Meer bomen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×