© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Waterpleinen

Waterpleinen worden in het algemeen toegepast in binnenstedelijke gebieden waar, vanwege de hoge grondwaterstanden, er weinig ruimte en mogelijkheden zijn isvoor waterbuffering eninfiltratie. In dichtbebouwde stedelijke gebieden is het meestal lastig ruimte te vinden voor regenwaterretentie terwijl de noodzaak juist in deze gebieden groot is.

In verschillende steden zijn hiervoor waterpleinen ontworpen; bij de waterpleinen is een koppeling gelegd met andere stedelijke functies zoals speelvoorzieningen, groen en verblijfsfuncties.

De pleinen hebben een dieper gelegen gedeelte dat bij sterke neerslag onder kan lopen. Het regenwater van het omliggende stadsdeel is middels open afvoeren of een regenwaterriool op het plein aangesloten.
Een waterplein kan ook onder het plein nog van een extra waterberging voorzien worden door bijvoorbeeld kratten of betonnen constructies.
Er moet veel aandacht aan een zorgvuldige, functionele en esthetische vormgeving van dergelijke waterpleinen besteed worden zodat ze zowel in gevulde als droge toestand aantrekkelijk blijven.
Na een regenbui vullen zich eerst de laagste gedeelten van het waterplein en daar blijft het water ook het langst staan. De gedeelten die onder water komen te staan moeten gemakkelijk schoon te maken zijn.

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×